براساس پیش نویس لایحه بودجه 1400 منابع بودجه عمومی در سال آینده به حدود 800 تا 850 هزار میلیارد تومان می‌رسد.

 بخش اعظم افزایش چشمگیر منابع بودجه از محل درآمد فروش اوراق پیش فروش نفت است و سازمان برنامه و بودجه پیش‌بینی کرده 205 هزار میلیارد تومان از این محل محقق شود.

دولت در حالی این پیشنهاد را مطرح کرده است که تابستان امسال، پیشنهاد انتشار اوراق مذکور در شورای سران قوا رد شد و کارشناسان و مراکز پژوهشی انتشار این اوراق را پرهزینه ترین شیوه جبران کسری بودجه می دانند.

کارشناسان با اشاره به وابستگی اوراق پیش فروش نفت به نرخ ارز و قیمت جهانی نفت تاکید دارند با انتشار اوراق مذکور، کشور از چاله کسری بودجه به چاه بحران بدهی سقوط می کند.

حال باید دید مجلس یازدهم چه تصمیمی درباره لایحه بودجه 1400 می گیرد؟